Skip to the content

MMA-Electrodes stainless alloys

Below are our electrodes for stainless steel.

Click on the product to see data sheet!

Meltolit 307 E

Rutil -basisk elektrod med högt utbyte ca 160% austenitisk rostfri legering med hög Mn-halt, för svetsning och påläggning av Mn stål (14%). För buffertlager vid hårdpåläggning, svårsvetsade material, påläggssvetsning och reparation av material som utsätts för slag. Lättanvänd, stabil ljusbåge, sprutfri självlossande slagg och spricksäkert gods.

Meltolit 308L E

Denna kvalitet är lämplig för MMA-svetsning i austenitiska rostfria stålkvaliteter som SS 2330, 2332 och 2352.

Meltolit 309LMo

Lågkolhaltig krom/nickel/molybden legerad MMA-elektrod för artskilda stål, samt skarvning av rostfritt stål mot olegerade stål eller låglegerade stål.
Ger svetsgodset en förbättrad korrosionsbeständighet.

Meltolit 309LH E

Rutile-Basic syntetic electrode with high recovery (160%). Used for dissimilar welds and for buffer layer before hardfacing. 

Meltolit 310 E

Rostfri svetselektrod för eldhärdiga stål såsom SS 2361 samt kolstål mot 18/8 Cr Ni-stål eller motsvarande stålkvaliteter.

rostfria elektroder

Meltolit 312 E

Rutil-basisk elektrod med austenit-ferritisk rostfri överlegering, för svetsning av artskilda stål (rostfri mot svart material) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål. Spricksäkert metallhölje, utmärkt som buffertlager vid hårdpåläggning och för att bygga upp skärstål. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Storsäljare då den är användbar till mycket.

rostfria elektroder

Meltolit 316L E

Rostfri svetselektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Utmärkt för material från -120ºC upp till 400ºC inom kemi, petrolium, raffinaderier, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316LH E

Rostfri svetselektrod med högt utbyte(160%) för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Beläggningen har mycket låg fuktupptagning. Mjuk övergång, slät svetsfog, självlossande slagg. Utmärkt för material från -120ºC upp till 400ºC inom kemi, petrolium, raffinaderier, livsmedelsindustri och fartygsbyggnation för att svetsa rör, tankar, värmeväxlare etc.

Meltolit 316L VD E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av austenitiska rostfria och syrafasta stålkvaliteter motvarande stålen SS2343, 2353 och liknande. Speciellt utformad för vertical down svetsning.

Meltolit 253MA E

Basic coated electrode with an austenitic stainless steel deposit resisting to scaling and oxidation up to 1000°C. For ovens, thermal equipment and chemical applications.

Meltolit Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för svetsning av ferritaustenitiska Duplex stål.

Meltolit Super-Duplex E

Lågkolhaltig rostfri svetselektrod för MMA-svetsning av Super-Duplexa stålkvaliteter.