Skip to the content

MMA-Electrodes Aluminium alloys

Below are our electrodes for aluminium.

Click on the product to see data sheet!

Meltolit AlSi12 E (4047)

Lik AlSi5 E men med 11,5% kisel för svetsning av aluminium legerat med mer än 7%. Även för gjuten aluminium.

Meltolit AlMn E

Mangan/magnesium legerad aluminiumelektrod för sammanfogning och påläggssvetsning av Al/Mn-legeringar och Al/Mg-legeringar med max 3% magnesium. Saltvattenbeständig.