Skip to the content

MMA-Electrodes unalloyed & low alloyed

Below are our electrodes for un-alloyed and low-alloyed steel.

Click on the product to see data sheet!

olegerade elektroder

Meltolit 48 E

Basisk likströmselektrod för låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc.

Meltolit 48 E VD

Basisk allströmselektrod för låg och olegerat stål. Låg hydrogenhalt och mycket god slagseghet. Speciellt framtagen för positionssvetsning i alla lägen med sitt tunna hölje. Lämplig för stålkonstruktioner, maskinkonstruktioner, fartyg, containrar, tankar, höghållfasta rörkonstruktioner etc.

brunnsborrning elektroder

Meltolit 7016 E

Rutil/Basisk belagd elektrod för låg och olegerat stål med ovanligt bra svetskarakteristik beroende på det dubbelmantlade höljet. Ljusbågen är mycket stabil i alla lägen, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner och reparationer. Rekommenderas som rotsträng och även i dåligt preparerade fogar. En favorit hos brunnsborrare.

elektroder olegerade

Meltolit 6013 E

Rutil allströmselektrod för svetsning i alla lägen i låg- och olegerat stål. Ger vackra strängar och lätt slagglossning. Mycket lättsvetsad.

Meltolit 8018 E

Basiskt belagd universalelektrod (115% utbyte) för svetsning av fogar med hög påfrestning där hög säkerhet fordras. Goda egenskaper ner till - 50ºC, motståndkraftig mot kallsprickor, lättlossande slagg.

högutbyteselektrod

Meltolit 7024 E

Rutil belagd högutbyteselektrod (180%) med höga utbytestal. Ljusbågen mycket stabil, nästan sprutfri, lättlossnande slagg. Allsidig användning för alla metallkonstruktioner, stora reparationer. Rekommenderas för stora fogar med stora A- mått.

Meltolit 7028 E

Basisk elektrod med högt utbyte(180%) och låg hydrogenhalt för svetsning av stora sektioner av konstruktionsstål. Lätt att applicera, hög effektivitet vid vertikal svetsning. Trots sin höga utbyte garanterar elektroden bra slagseghet ner till -20°C. Applikationer: Tunga bärkonstruktioner, skeppsbyggnation, tryckkärl, jordbruksutrustning.

cortenelektroder

Meltolit Cortén E

Basiskt belagd svetselektrod(125% utbyte) för svetsning av material ex Corten innehållande Cu, Cr, Ni samt stål som är beständigt mot korrosion där hög säkerhet fordras. Fina släta fogar, lättlossande slagg. Typiska applikationer: Huskonstruktioner, vattenbehållare, tankar och skorstenar.

Meltolit Undervattenselektrod

Specialelektrod för svetsning under vatten. Den är främst avsedd för dykare. Elektroden är överdragen med ett specialskydd som gör att inte vatten kan tränga in i elektroden.