Product information

Medelhård rörtråd för påsvetning för ytbeläggningar. Beständig mot abrasivt slitage samt tryck och slagpåkänning. Högayttryck. Slitagedelar, transportrullar, grävtänder och maskindetaljer/maskindelar samt krossverktyg.