Product information

Rörtråd för påsvetsning. Medelhård rörtråd för ytbeläggningar. Svetsgodset är svarvbart .Påsvetsning av slitagedelar, räls,skenkors, hjulflänsar, bärhjul, rullar, axlar, drev, pumphjul och ventiler.