Skip to the content

FCW/MCW Unalloyed & low alloyed

Below are our wires for un-alloyed and low-alloyed steel.

Click on the product to see data sheet!

rörtråd svetsning

Megafil 713R

Heldragen, rutil, fluxfylld rörelektrod 100% Ar-Co² som skyddsgas. Svetsas med en mycket stabil ljusbåge, vilket ger jämna övergångar och ett minimum av sprut. God inträngning till grundmaterialet i alla svetslägen. Tillverkningsprocessen av heldragen rörtråd gör att man får extremt låga hydrogenhalter, (typiskt 2,8 ml/100 gr) vilket ger svetsgodset mycket spricksäkert. Rökemmissionen är låg och lägessvetsning kan utföras i höga strömområden.

Utmärkta matningsegenskaper genom trådens förkopprade yta, exakta diameter och rundhet. Trådutstick bör vara mellan 15-25mm. Bågspänningen bör ligga på ca. 10% av ströminställningen, vilket är ca. 1-3 volts lägre än konventionella fluxfyllda rörtrådar.

Megafil 821R

Lik ovanstående med Ar-Co² som skyddsgas och en slagseghet på 90 J vid –40ºC/-60ºC.

Megafil 710M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod med Ar-Co² som skyddsgas. För svetsning i V-fog och kälfog.

Megafil 742M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 690R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 836R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 781R Cortén

Rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i cortenstål.